Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Janneke Michielsen wint scriptieprijs met onderzoek naar ‘buy to let’

  Met haar onderzoek naar de effecten van ‘buy to let’ op de huizenprijzen in Nederland heeft Janneke Michielsen de tweede Woningmarkt Scriptieprijs van BZK gewonnen. De student technische bestuurskunde aan de TU Delft ontving de eerste prijs, een cheque van 2500 euro, op het ministerie uit handen van directeur Woningmarkt Marja Appelman. Met haar onderzoek haakt Michielsen volgens Appelman perfect aan bij de actualiteit, en laat ze zien dat buy to let maar één van de prijsopdrijvende factoren op de woningmarkt is.

 • -

  Aanmelden BZK Woningmarktscriptieprijs 2018 (inzenddatum gewijzigd)

  Ook in 2018 kun je weer meedingen naar de Woningmarktscriptieprijs van het ministerie van BZK. Inzenden van scripties kan tot 3 augustus 2018.

 • -

  Veldwerk WoON 2018 afgerond

  De enquêteperiode van het WoON 2018 is 30 april 2018 afgerond. Eind mei levert het CBS het bestand met de enquêteresultaten op. Dan start de periode van de dataprocessing waarin de registraties worden gekoppeld en het enquêtebestand wordt bewerkt tot een bruikbaar analysebestand.

 • -

  Verslag informatiebijeenkomst 8 maart 2018

  Op donderdag 8 maart vond er een informatiebijeenkomst plaats voor deelnemers van de oversampling van het WoON 2018. Tijdens deze bijeenkomst in Utrecht gaven CBS en BZK uitleg over de voortgang van het WoON 2018 en de inhoud van de vragenlijst. Ook waren en twee presentaties van gebruikers van het WoON en gaf een veldinterviewer van het CBS inzicht in zijn belevenissen bij het enquêteren van de WoON-vragenlijst. Tenslotte werden nog een aantal praktische zaken over de voortgang van het WoON 2018 gedeeld.

 • -

  Bob Witjes wint de BZK-Woningmarktscriptieprijs 2017

  Met zijn scriptie over effectievere toewijzing van sociale huurwoningen heeft Bob Witjes de BZK-Woningmarktscriptieprijs gewonnen. Hij ontving dinsdag 7 november een cheque van 2.500 euro uit handen van directeur Woningmarkt Erik Jan van Kempen.

 • -

  Dit zijn ze dan: de beste drie scripties over de woningmarkt

  Volgende week dinsdag 7 november is het zo ver. Dan maakt het ministerie van BZK bekend wie de winnaar is van de BZK-Woningmarktscriptieprijs. Drie studenten strijden om de beste scriptie over de woning- en vastgoedmarkt. Waar gaat het om? Lees hun scripties.

 • -

  Drie genomineerden voor de beste scriptie over de woningmarkt

  Woensdag 7 november ontvangen drie studenten een prijs voor hun masterscriptie over de woningmarkt. Dat gebeurt in het kader van de BZK-Woningmarktscriptieprijs. Elk jaar looft het ministerie van BZK deze prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante masterscriptie op het gebied van de woning- en vastgoedmarkt.

 • -

  Start veldwerk WoON 2018

  Op 10 augustus zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek de eerste brieven verstuurd naar potentiële respondenten met een uitnodiging om deel te nemen aan het driejaarlijks Woononderzoek Nederland 2018. De eerste ingevulde enquêtes verwachten we al in het weekend van 12 en 13 augustus. De enquete loopt tot eind april 2018. Begin 2019 worden de resultaten gepubliceerd. We hopen op een goede respons. In totaal zullen ongeveer 100.000 inwoners van Nederland worden benaderd voor deelname aan het WoON 2018. Binnenkort meer informatie over de voortgang van het veldwerk.

 • -

  WoON oversamplingsbijeenkomst Utrecht

  Op donderdag 23 maart vond de informatiebijeenkomst plaats voor de oversampling van het WoON2018. Tijdens deze bijeenkomst in Utrecht gaven BZK, het CBS en ABF uitleg over het WoON, de steekproef met oversampling en het gebruik van het WoON via Cita Vista. Ook werden praktische zaken en ervaringen met het gebruik van het WoON gedeeld.

 • -

  WoON 2018 gestart!

  Eind november 2016 hebben het ministerie van BZK en Centraal Bureau voor de Statistiek een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de uitvoering van het Woononderzoek Nederland 2018 (WoON 2018). De enquête van WoON 2018 wordt gehouden van september 2017 tot en met april 2018. De resultaten van WoON 2018 worden begin 2019 gepresenteerd.

 • -

  WoON scriptieprijs wordt Woningmarktscriptieprijs

  De WoON scriptieprijs is verbreed naar de Woningmarktscriptieprijs. Gebruik van het WoON is niet langer voorwaarde voor deelname aan de scriptieprijs. Inzenden van scripties kan tot 15 juli 2017.

 • -

  Het WoON congres op 7 april 2016 & nog veel meer leest u in de WoON Nieuwsbrief!

  In deze najaareditie van de WoON Nieuwsbrief alles over de nieuwe versie van CitaVista, de Verhuismodule van het WoON en een 'save the date' voor het WoON congres dat op donderdag 7 april 2016 zal gaan plaatsvinden.

  U kunt de Nieuwsbrief vinden onder het kopje documenten in de blauwe menubalk.

 • -

  Het veldwerk is afgerond! Lees er alles over in de derde nieuwsbrief WoON 2015

  In deze zomereditie van de WoON Nieuwsbrief alles over de mijlpaal die is bereikt, het veldwerk is namelijk afgerond!

 • -

  Tweede Nieuwsbrief WoON 2015 is uit!

  Begin september is het veldwerk voor het Woononderzoek Nederland 2015 van start gegaan. Dit betekent dat er nu zes maanden van enquêteren achter de rug zijn. Inmiddels hebben een kleine 54.000 personen deelgenomen aan het onderzoek.

 • -

  Informatiebijeenkomst oversampling deelnemers, 5 maart 2015

  Zoals aangekondigd in de eerste WoON Nieuwsbrief heeft afgelopen donderdag 5 maart de informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor alle deelnemers aan de oversampling van WoON2015. Tijdens de bijeenkomst in Utrecht zijn verschillende praktische zaken en ervaringen van gebruikers van het WoON gedeeld.

 • -

  De WoON scriptieprijswinnaars zijn gekozen!

  Het WoON levert een schat aan informatie op over de woonsituatie en de woonwensen in Nederland. Een belangrijk doel van het WoON is om kennis voor beleid te genereren. Het DG Wonen en Bouwen wil ook stimuleren dat het waardevolle onderzoek van talentvolle jonge studenten makkelijker z’n weg vindt naar beleidsmakers.

 • -

  Eerste Nieuwsbrief WoonOnderzoek 2015 is uit!

  Het Woon-Onderzoek Nederland (WoON) 2015 is reeds van start gegaan. De eerste personen zijn geïnterviewd en in totaal zullen bijna 60.000 interviews worden afgenomen in opdracht van het Rijk, provincies, regio’s en gemeenten. Met de nieuwsbrief WoonOnderzoek Nederland wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang van het WoON 2015.

 • -

  Veldwerk WoON2015 gestart!

  Op 4 september zijn de eerste brieven gestuurd naar potentiële respondenten met een uitnodiging om deel te nemen aan het Woononderzoek 2015. De eerste ingevulde enquêtes verwachten we al in het weekend van 6 en 7 september. Het veldwerk duurt tot eind april 2015. We hopen natuurlijk op een goede respons. Wordt vervolgd.... 

 • -

  WoON-oversampling: alle praktische informatie op een rijtje.

  Ben u deelnemer aan de oversampling van het WoON2015? Of overweegt u mee te gaan doen? U kunt alle informatie die tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten is verstrekt nog eens rustig nalezen in deze factsheet: https://www.woononderzoek.nl/handlers/ballroom.ashx?function=download&id=52

 • -

  Nieuwe Woonlastenrapportage komt eraan

  Binnenkort verschijnt de nieuwe Woonlastenrapportage, op basis van WoON2012.  

 • -

  Andere onderzoeken op het gebied van wonen en bouwen

  Het WoON is het grootste en bekendste onderzoek dat het DG Wonen en Bouwen van het ministerie van BZK laat uitvoeren, maar niet het enige. De meeste rappportages zijn in te zien op rijksoverheid.nl.

 • -

  NIEUW! De WoON-data sinds 1990 zijn opvraagbaar in CitaVista

  In Cita Vista is het nu ook mogelijk om voor verschillende onderwerpen de ontwikkelingen in de afgelopen tijd in beeld te brengen.Alle resultaten van de Woononderzoeken Nederland sinds 1990 zijn aan de CitaVista database toegevoegd. Dat levert een schat aan informatie op.  

 • -

  Rapport Analyse Scheefwonen

  Ruim een kwart van de huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens wordt bewoond door mensen met een inkomen boven 33.000 euro. Dat blijkt uit een studie  op basis van het WoON 2012.

   

 • -

  Probeer de nieuwe Demowijzer!

  Delen van Nederland hebben te maken met bevolkingsdaling. Dat heeft gevolgen voor maatschappelijke terreinen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van leven. De Demowijzer is gemaakt om ontwikkelingen op dit soort maatschappelijke terreinen te kunnen volgen. De Demowijzer bestaat uit 23 indicatoren, zoals demografie, werk en inkomen, bedrijvigheid, woningmarkt en (zorg)voorzieningen, die de situatie en de ontwikkeling in verschillende perioden en voor verschillende ruimtelijke schaalniveaus in beeld brengen. De informatie kan middels kaartbeelden en tabellen geraadpleegd worden via http://www.demowijzer.nl.

   

 • -

  De nieuwe Leefbaarometer is online!

  Op 24 juni  is de nieuwste meting van de Leefbaarometer (meting 2012) verschenen. De nieuwe leefbaarheidskaarten zijn gepubliceerd: de bestaande set kaarten is daarmee uitgebreid met kaarten die de leefbaarheid anno 2012 weergeven. Daarnaast zijn er kaarten toegevoegd die de ontwikkelingen tot 2012 tonen. Zo kunt u niet alleen zien hoe de leefbaarheid op dit moment is in uw gemeente of wijk, maar kunt ook zien hoe deze zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.  Bijvoorbeeld sinds 1998, of in de laatste twee jaar. Dat kan op verschillende ruimtelijke schaalniveaus: Van gemeenten, via buurten en wijken, tot op het straatniveau (clusters van 6 positie postcode gebieden). Daardoor kunnen ook relatief kleine verslechteringen van leefbaarheid in een enkele straat in een vroeg stadium herkend worden.
  De Leefbaarometerkaarten zijn te bezichtigen via http://www.leefbaarometer.nl. Een korte introductievideo, waarin een aantal hoofdfuncties van de Leefbaarometer besproken worden, staat op:http://www.leefbaarometer.nl/instructiefilms.

 • -

  Onderhoudswerkzaamheden 14 januari 2013

  Om 18:00 worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd waardoor citavista.nl voor een aantal minuten niet bereikbaar is. Er worden voornamelijk kleine verbeteringen m.b.t. de vormgeving doorgevoerd.

 • -

  Wie verhuist er nu nog echt?

  Bij woonwensenonderzoek wordt vaak de discussie gevoerd over het verschil tussen de stated en de revealed preferences (het geuite en het gerealiseerde gedrag). Juist in deze tijd is het belangrijk om daarover kennis in huis te hebben.

 • -

  Het ministerie van BZK looft WoON-scriptieprijs uit!

  Het ministerie van BZK looft een prijs uit voor masterscripties waarbij het WoonOnderzoek Nederland (WoON) is gebruikt. Het ministerie wil zo stimuleren dat het waardevolle onderzoek van talentvolle jonge studenten makkelijker zijn weg vindt naar beleidsmakers.

 • -

  Veldwerk module Energie ook afgerond

  De module Energie levert kennis voor nu en morgen. We krijgen namelijk niet alleen een beeld van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad maar met de module kan ook berekend worden wat de winst is van extra energie-besparingsmaatregelen.

 • -

  Een community die blijft: het Gebruikerplatform WoON

  BZK ontwikkelt een gebruikersplatform WoON. Het platform krijgt twee niveaus: een openbaar toegankelijke omgeving met nieuws en cijfers op landelijk niveau. En voor oversamplingdeelnemers een beschermde omgeving met meer functionaliteiten.

 • -

  Voortgang WoON 2012

  In de vorige nieuwsbrief konden wij melden dat het veldwerk succesvol was afgerond. Inmiddels is er alweer een nieuwe mijlpaal in zicht. Het CBS heeft de dataprocessing bijna afgerond.