Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

Woningmarktscriptieprijs 2018

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) looft elk jaar een prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante wetenschappelijke masterscriptie op het terrein van de ruimtelijke ordening, woning- en vastgoedmarkt. In deze flyer op deze pagina staat meer informatie over de Woningmarktscriptieprijs, onder andere over de voorwaarden.

/ Brochure / 357 kB

Rekenmodule Oversampling WoON2018

Formulier voor het berekenen van de (indicatieve) eigen bijdrage bij deelname aan de oversampling van WoON2018.

/ Brochure / 52 kB

Aanvraagformulier offerte oversampling WoON2018

Formulier voor het aanvragen van een offerte voor deelname aan de oversampling van het WoON2018

/ Brochure / 38 kB

Stimuleringsregeling oversampling WoON2018

BZK hecht veel belang aan goed inzicht in wonen op regionaal en lokaal niveau. Daarnaast stimuleert BZK samenwerking tussen partijen om de sector verder te professionaliseren. Dit onderstreept het ministerie door een stimuleringsbijdrage beschikbaar te stellen als meerdere partijen gemeenschappelijk deelnemen aan de oversampling. De aandacht voor krimp- en anticipeergebieden staat hoog op de beleidsagenda van BZK. Daarom is er voor gemeenten uit deze gebieden die meedoen aan de oversampling een extra stimuleringsbijdrage beschikbaar.

/ Brochure / 159 kB